Program dofinansowań PFRON realizowany przez samorządy

Linki, programy tv, rozporządzenia itp.

Moderator: Beata:)

Awatar użytkownika
Wopa
Posty: 531
Rejestracja: 2011-01-09, 11:10
Wiek: 61
Lokalizacja: Rzeszów
Kontaktowanie:

Program dofinansowań PFRON realizowany przez samorządy

Postautor: Wopa » 2013-03-04, 13:53

Może to się przydać komuś z was. Jest to nowy program pomocy z PFRONU zwierający szereg programów w sobie łącznie np. Komputer dla Homera lub Student II.
Program ten pod nazwą Aktywny Samorząd realizowany będzie poprzez samorzady a więc prawdopodobnie przez MOPSy. Jezeli jeszcze u was wróble nie cwierkają na ten temat to należy się spytać w MOPSie na waszym terenie. U mnie program będzie uruchomiony od maja a wnioski mozna będzie składac do końca września.
Poniżej zamieszczam zasady programu.

Aktywny samorząd

I.Moduł I

– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1.Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

a.Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
b.Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2.Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (dawny program komputer dla Homera):

a.Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
b.Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3.Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

a.Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
b.Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
c.Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
d.Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4.Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II.Moduł II

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym..(czyli znany z PFRON dodychczas jako program STUDENT II)

III.Moduł III

– szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

1.Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

1.Obszar A:

a.Zadanie 1:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu,
b.Zadanie 2:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,

2.Obszar B (dawny program komputer dla Homera):
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3.Obszar C:
a.Zadanie 1:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
b.Zadanie 2:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
c.Zadanie 3 i 4:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

4.Obszar D:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

2.Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

1.znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2.nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.(czyli znany z PFRON dodychczas jako program STUDENT II)

3.Warunki uczestnictwa osób zaangażowanych w proces rehabilitacji, w szkoleniach organizowanych w ramach Modułu III programu:

1.spełnianie warunków rekrutacji ustalanych dla każdego cyklu szkoleń,
2.skierowanie na szkolenie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową.

4.Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

1.w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
2.w module II - przerwa w nauce.
Dzień dzisiejszy, jutro należeć bedzie już do przeszłości, a jutra nie wolno nam zmarnować

Awatar użytkownika
Wopa
Posty: 531
Rejestracja: 2011-01-09, 11:10
Wiek: 61
Lokalizacja: Rzeszów
Kontaktowanie:

Postautor: Wopa » 2013-03-04, 14:11

U nas jest już informacja odnosnie rejonu działania naszego samorzadu. Oczywiście w innych rejhonach Polski kwoty te mogą znacznie się różnić. Podaje orientacyjnie dla naszego rgionu.

Moduł I
Obszar – A:
likwidacja bariery transportowej

zadanie 1:
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

- 5.000 zł - udział własny - 15%
- okres karencji - 3 lata
- rodzaj niepełn. - ruch - znaczny lub umiarkowany st.

zadanie 2:
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. b

- 2.100 zł: koszty kursu i egzaminów - 1.500 zł,
- pozostałe koszty - 600 zł
- udział własny - 25%
- rodzaj niepełn. - ruch - jw.

Moduł I
Obszar – B:
likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym

zadanie 1:
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

- udział własny - 10%
- okres karencji - 3 lata
- rodzaj niepełn. - ruch – dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł
- rodzaj niepełn. - wzrok - dla osoby niewidomej - 30.000 zł z czego na urządzenie brajlowskie - 20.000 zł, znaczny st. - 10.000 zł

zadanie 2:
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

- dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku (znaczny st.) - 2.000 zł z możliwością zwiększenia o 100%
- udział własny - 0%

Moduł I
Obszar – C:
likwidacja barier w poruszaniu się

zadanie 1:
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

dla osób z dysf. uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (znaczny st.) - 7.000 zł (przy opinii eksperta - 20.000 zł) - udział własny - 10%

zadanie 2:
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym st. niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności - 2.000 zł - udział własny - 0%

zadanie 3:
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosow. nowoczesne rozw. techn., tj. protezy co najmniej na iii poziomie jakości

po amputacji w zakresie:
- ręki - 9.000 zł,
- przedramienia - 20.000 zł,
- ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym - 26.000 zł,
- na poziomie podudzia - 14.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 20.000 zł
- uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym - 25.000 zł - z możliwością zwiększenia
- udział własny - 10%

zadanie 4:
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na iii poziomie jakości)
do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3 - udział własny - 10%

Moduł I
Obszar – D:
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dla osób ze znacznym lub umiarkow. st. niepełn., aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka - 200 zł mies. - do 2.200 zł/rok na osobę zależną - udział własny - 15%

Moduł II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, nauka w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
maksymalna kwota dofin. kosztów dotyczących każdego półrocza 2013 roku wynosi:

- dla opłaty za naukę (czesne) - 3.000 zł
- dla dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu - doktorskiego - 3.000 zł
- dla dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
- osoby ze znacznym st. niepełn. - 800 zł
- osoby z umiarkowanym st. niepełn. - 500 zł
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:
- w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce,
- w przypadku osoby niewidomej, głuchej lub głuchoniewidomej,
Dzień dzisiejszy, jutro należeć bedzie już do przeszłości, a jutra nie wolno nam zmarnować


Wróć do „Znalezione w sieci”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości