Urząd Skarbowy

Renta, dofinansowania, ZUS, US itp...

Moderator: Beata:)

Iffonka
Posty: 2251
Rejestracja: 2008-06-30, 09:39
Lokalizacja: Ozimek
Kontaktowanie:

Urząd Skarbowy

Postautor: Iffonka » 2008-11-21, 07:54

Moi drodzy, myślę, ze to dobry czas, żeby zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje n.t. ulgi podatkowej. Ponoć można odliczyć ponad 2.000 na wydatki związane z rehabilitacją, leczeniem itp.

Sama mam kilka pytań:
- co dokładnie można odliczyć
- jakie dokumenty uprawniają do odliczenia
- czy muszą to być koniecznie faktury itp. itd.

Neola, jeśli gdzieś jest już coś podobnego, to proszę przesuń temat.

Rem
Posty: 1629
Rejestracja: 2008-08-05, 11:21
Lokalizacja: PL

Postautor: Rem » 2008-11-21, 09:53

Iffonko przede wszystkim niepełnosprawność w "stopniu znacznym" (kiedyś to była pierwsza grupa inwalidztwa). Odliczysz 2180 zł. i nie potrzebujesz żadnych rachunków.

aga_tka
Posty: 270
Rejestracja: 2008-01-30, 14:49
Lokalizacja: skądinąd

Postautor: aga_tka » 2008-11-21, 11:46

Czyli jeśli mam dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności ( jesli chodzi o stopnie u dorosłych, to w znacznym, ale u dzieci inaczej to się oznacza ), to mogę tak po prostu odliczać tę kwotę ?

Rem
Posty: 1629
Rejestracja: 2008-08-05, 11:21
Lokalizacja: PL

Postautor: Rem » 2008-11-21, 11:55

Aga_tko - szczegóły znajdziesz w rozliczeniu podatkowym PIT-37

Gość

Postautor: Gość » 2008-11-21, 12:31

Dzięki za wyczerpującą inofrmację, Rem :mrgreen:

aga_tka
Posty: 270
Rejestracja: 2008-01-30, 14:49
Lokalizacja: skądinąd

Postautor: aga_tka » 2008-11-21, 12:32

to ja tam wyżej :-D

ewa
Posty: 553
Rejestracja: 2008-10-28, 20:41
Lokalizacja: Szczecin

Postautor: ewa » 2008-11-21, 17:51

Witam! Oto treść dotycząca ulgi rehabilitacyjnej w 2008 roku opisana na stronie o podatkach. Myślę, że jest dość obszernie opisana i wyjaśniona i przyda się wielu osobom:
PIT 2008 - ulga rehabilitacyjna
Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz osobom na których utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny, przeznaczona jest na wydatki rehabilitacyjne.
Dla kogo
Ulgę odliczyć mogą osoby niepełnosprawne oraz osoby, na których utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny.
Sposób odliczania
Ulgę odliczamy od dochodu
Limity
Do wysokości 2 280 zł (limit roczny przypadający na każdy z wydatków):
• - opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
• - utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika
• - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
• - odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
• a) na turnusie rehabilitacyjnym,
• b) w zakładach, o których mowa w pkt 6
• c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.
Wydatki poniesione na leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo) odlicza się w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Pozostałe wydatki odlicza się w wysokości faktycznie poniesionej.
Opis
Od podstawy obliczenia podatku odlicza się kwoty wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,
Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełno¬sprawności
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego
4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
7. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
8. utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika
9. opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
10. opłacenie tłumacza języka migowego
11. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia
12. leki - jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
13. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż wymienione w lit.a
14.używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
15.odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakładach, o których mowa w pkt 6
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 11.
Uwagi
Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek:
1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub
2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.
Przepisy dot. odliczeń na omawiane cele stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9 120 zł.
Opisane odliczenia mogą być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r.
Ilekroć mowa jest o osobach zaliczonych do:
1. I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności,
2. II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Wydatki dokumentujemy dowodami ich poniesienia, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w pkt 7, 8 i 14 sekcji ,,Opis"
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

[ Dodano: 2009-01-19, 11:52 ]
Wracam do tematu Urząd Skarbowy, bo trzeba zacząć myśleć o rozliczeniu podatku za ubiegły rok. U mnie w firmie zawsze bardzo szybko uwijają się z PIT-ami i już dostaliśmy PIT-y za ubiegły rok. Można więc zacząć myśleć o rozliczeniu. Mam orzeczony stopień niepełnosprawności (umiarkowany) od marca 2007r. Jednak do tej pory nie korzystałam z ulgi rehabilitacyjnej. Niby wiem co można, a co nie. Pozbierałam faktury za rehabilitacje, ale mam dylemat czy rozliczać też ulgę na używanie samochodu (2280 zł) w ramach wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną. Co Wy na to? Wpisywaliście kiedyś do swoich rozliczeń tą ulgę? Czy przez to US Was sprawdzał? Jeżeli korzystaliście z tej ulgi, to czy dokumentowaliście ją jakoś? Wiem, że teoretycznie nie trzeba, ale jak US do tego podchodzi? Proszę o radę. :roll: :roll: :roll:
Nic nie boli tak jak życie

Iffonka
Posty: 2251
Rejestracja: 2008-06-30, 09:39
Lokalizacja: Ozimek
Kontaktowanie:

Postautor: Iffonka » 2009-01-20, 08:16

Pod koniec roku byliśmy w US i pani powiedziała, że w połowie stycznia będzie wydrukowany informator nt ulg. Mamy zamiar wybrać się tam niebawem, żeby zasięgnąć informacji, co nie zmienia faktu, że każdy przepis można interpretować na kilka sposobów, w 14 lutego mamy spotkanie ze stowarzyszenia, mam nadzieję że tam kilka osób będzie mogło coś doradzić, jak tylko czegoś się dowiemy to opiszę.

Awatar użytkownika
a_g_n_e_s
Posty: 3010
Rejestracja: 2007-07-09, 20:36
Wiek: 46
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: a_g_n_e_s » 2009-02-05, 23:18

Mam pytanie: czy jest maksymalny roczny limit odliczenia wydatków na leki? Czytałam, że można odliczyć miesięcznie różnicę między wydatkiem, a kwotą 100zł, ale czy musi to być zakup jednorazowy (1 faktura) czy- jak zrozumiałam- z całego miesiąca? Od kilku lat rozliczam się sama, ale pierwszy raz z orzeczeniem, więc będę wdzięczna za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam

Iffonka
Posty: 2251
Rejestracja: 2008-06-30, 09:39
Lokalizacja: Ozimek
Kontaktowanie:

Postautor: Iffonka » 2009-02-17, 13:24

Na spotkaniu w Gliwicach dowiedziałam się, że to jest jedyna ulga, na którą nie trzeba mieć żadnych rachunków, ważna jest albo przyznana renta inwalidzka, albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Rozmawiałam na ten temat z panią, której syn jest chory i korzysta z tej ulgi od kilku lat.

Agnes w każdym urzędzie skarbowym jest taka ulotka nt. ulg, mam taką w domu, poczytam i napiszę co i jak.

pado
Posty: 83
Rejestracja: 2009-02-06, 19:40
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: pado » 2009-02-17, 13:47

A jeżeli ja mam czasową niezdolnośc do pracy, przedłużaną co 2 lata?

Awatar użytkownika
Bynik
Posty: 5598
Rejestracja: 2008-04-20, 20:49
Wiek: 54
Lokalizacja: zza winkla

Postautor: Bynik » 2009-02-17, 14:02

Dla zainteresowanch proponuję broszurkę wydaną przez Ministerstwo Finansów (Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2005 r.). Co prawda kilka lat już minęło, ale w interesujących nas ulgach nie było chyba zmian. :-|

http://infoprofit.pl/dokumenty/PIT2006/ ... oszura.pdf
Obrazek

Awatar użytkownika
a_g_n_e_s
Posty: 3010
Rejestracja: 2007-07-09, 20:36
Wiek: 46
Lokalizacja: Warszawa

Postautor: a_g_n_e_s » 2009-02-17, 15:18

Dzięki, wcześniej szukałam ogólnych informacji na temat II grupy w Internecie. Ustawa jest już co nieco "wiekowa" z adnotacją "z późniejszymi zmianami" stąd moje pytanie. Bardzo dziękuję za wszelkie informacje:)
"Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy" Paulo Coelho

Iffonka
Posty: 2251
Rejestracja: 2008-06-30, 09:39
Lokalizacja: Ozimek
Kontaktowanie:

Postautor: Iffonka » 2009-02-24, 08:29

W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy ze znajomym, który jest po przeszczepie nerki i również korzysta z ulgi. Jest obcykany w tych sprawach (nawet wygrał 3 razy z ZUSem w sądzie, a to imponujący wynik), ulga o której mowa jest jedyną, gdzie nie trzeba mieć faktur i rachunków, US może wezwać na rozmowę w trakcie której trzeba opowiedzieć o wydatkach na rehabilitację, a przy SM jest szerokie pole do popisu, bo pod rehabilitację można podciągnąć praktycznie wszystko np. wyjazdy na basen, hipoterapię, kupno rowerka (nawet zwykłego) itp.

Awatar użytkownika
Bynik
Posty: 5598
Rejestracja: 2008-04-20, 20:49
Wiek: 54
Lokalizacja: zza winkla

Postautor: Bynik » 2009-02-24, 08:55

Ojojoj :lol: Troszkę się ktoś rozpędził pisząc, że na wydatki na sprzęt nie trzeba podkładki :-)
A rzeczywistość jest taka:

Wysokość poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne
oraz wydatków związanych z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych, ustala się
na podstawie dokumentów stwierdzających ich
poniesienie.


Jedynie z tytułu poniesienia wydatków związanych
z:

1) opłaceniem przewodników osób niewidomych
I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością
narządu ruchu zaliczonych do
I grupy inwalidztwa,
2) utrzymaniem przez osoby niewidome I lub II
grupy inwalidztwa psa przewodnika,
3) używaniem samochodu osobowego, stanowiącego
własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej
zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa
lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę
niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa
albo dzieci niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16 roku życia, na potrzeby związane
z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne;
nie jest wymagane posiadanie dowodów potwierdzających
ich poniesienie.


Więc kosztu popływania lub pohasania na koniku nie możesz podciągnąć, ale już dojazd na to podchodzi pod utrzymanie samochodu i niezbędne dojazdy. A za rowerek konieczny jest rachunek
Obrazek


Wróć do „Urzędy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość